ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Αναλαμβάνουμε την ένταξη σας στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον με την συλλογή και κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επίσης αναλαμβάνουμε και την υλοποίηση του προγράμματος με δικά μας συνεργεία σε ελκυστικές τιμές.

Οι κατηγορίες εισοδημάτων και τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης για το νέο πρόγραμμα που αναμένεται το Καλοκαίρι του 2017:

2017-06-01T10:54:14+00:00